Sparet vand gavner på bundlinjen og i naturen

vandlb -fri brugjpg
Oprindeligt posted 21. jan. 2017

Jeg er blevet spurgt, hvorfor det er vigtigt at spare på vandet.

Den korte forklaring

Du skal spare på vandet for at:

1.       spare penge

2.       spare energi

3.       spare på et enestående kvalitetsprodukt

4.       for at få mere vand i åerne, så smådyr og fisk kan trives.

De to sidste argumenter er vigtigst på Øerne, hvor der er mange om at bruge vandet.

Det er en smags sag, hvad der er vigtigst for den enkelte. Måske er det faktisk smagen! For mig tæller alle fire argumenter.

Derfor indgår vandbesparelser også som en vigtig parameter, hvis du vil have miljømærket din virksomhed.

Den længere forklaring

Det er dyrt at bruge for meget vand

Det koster at hente grundvandet op og gøre det klar til at komme drikkeligt ud af vandhanen. Det koster endnu mere, at få vandet væk igen i en form, som er ren nok til at lede ud i havet uden at det gøre skade. Det er langt dyrere at rense vandet igen end at hente det op af jorden. Hele 70 % af din vandregning går til at lede spildevandet bort og få det renset. Det er naturligvis derfor, at forsyningsselskaberne bruger så mange kræfter og investeringer på at adskille regnvand fra kloakvand, så de kan få begrænset antallet af kubikmeter, der skal renses.

Du kan spare penge ved at spare på vandet

Blot ved at holde øje med dryp fra vandhaner, løbende toiletter og lign. kan du spare penge, uanset om du er arbejder i en virksomhed eller ser på dit privatforbrug.

Her er nogle tankevækkende eksempler fra vandforsyningen i Roskilde. Til sammenligning brugte en gennemsnitlig dansker 39 kubikmeter i husholdningen i 2016.

Tabel UdklipJPG

 Hold øje med vandhaner og toiletter – det kan hurtigt blive meget dyrt!

1.       Du kan spare energi og CO2

Vand er ikke kun vand. Pumper og renseanlæg kræver strøm. En danskers gennemsnitlige vandforbrug svarer til et halvt års drift for et 300 liter køleskab energiklasse A+. 

2.       Pas på en god og velsmagende ressource

Her i landet kommer vores drikkevand fra grundvandet. Det er gammelt. I gennemsnit er vandet omkring 30 år om at sive ned til grundvandet.

Grundvand er renere og meget billigere at bruge end vand fra søer og floder, som man bruger mange steder i udlandet. Derfor skal vi passe på det, så der fortsat er grundvand nok til alle.

3.       Hvis vi bruger for meget grundvand, bliver der for lidt vand i åerne

I gennemsnit har vi masser af grundvand, men det er ujævnt fordelt set i forhold til vores forbrug. Der pumpes mere grundvand op end naturen kan nå at gendanne i store dele af Østdanmark og ikke mindst i Hovedstadsområdet. Når der pumpes for meget grundvand i et område sænkes grundvandsspejlet. Det har mange steder på øerne den sideeffekt, at der bliver mindre vand i vandløb og søer. Det betyder dårligere vandkvalitet og færre levesteder for de vandlevende planter, dyr og fisk, så også af den grund er det en god ide at spare på vandet.

Læs mere

  • Grundvand – en livsvigtig ressource (GEUS)
  • Vand i tal, DANVA benchmarking 2016 (DANVA)
  • Beregn dit eget private vandforbrug og få ideer til at sætte det ned her http://www.hofor.dk/skole/beregn-dit-vandforbrug/ Materialet er lavet til skoler, men er naturligvis alment gyldigt for en familie.

 Detaching_drop_Enjpg