S. Møller Miljørådgivning ejes og drives af Susanne Møller, cand. techn. soc., projektleder. Jeg tilbyder rådgivning inden for miljø, i bred forstand, med et bæredygtigt sigte.

Erfaringer

Jeg har en baggrund i mange års ansættelser i forskellige miljøstillinger, som giver mig en solid baggrund til at indgå i et tværfagligt bæredygtighedsmiljø med løsning af miljø, sundhed, bæredygtigheds- og livscyklusrelaterede opgaver. Jeg har en bred miljøviden og kan identificere hvilke miljøtekniske problemstillinger, der vil komme i spil ved en given aktivitet og hvor forbedringspotentialet ligger. Det kan fx støj, materialer og kemisk belastning, affaldsminimering eller returordninger. Jeg har praktisk erfaring i at formidle teknisk- og miljøfaglig viden internt og eksternt i et enkelt og forståeligt sprog.

Jeg har især arbejdet inden for brancherne: hotel, restaurant/kantine, vaskeriservice, møbler, byggematerialer, byggeri, tekstiler, rengøringstjenester og produktion af plast.

Siden 1998 har jeg arbejdet med de to officielle miljømærker Svanen (Nordisk Miljømærkning) og Blomsten (EU Ecolabel). Det omfatter at deltage i udvikling af kriterier (hvad kræves for at et produkt hører med til den miljømæssigt bedste tredjedel på markedet), godkende produkter og servicevirksomheder til at få miljømærket, vejlede virksomheder i ansøgningsprocessen og udvikle hjælpeværktøjer til ansøgning.

Som miljøkonsulent på Teknologisk Institut har jeg været projektleder på flere LCA-projekter, primært inden for plastområdet. Jeg har også rådgivet i renere teknologiløsninger.

Uddannelse og certifikater

Gennemført udviklingsforløbet Bæredygtig Business, 2016. BÆREDYGTIG BUSINESS er et halvårligt og tværfagligt udviklingsforløb, specielt tilrettelagt for rådgivere med forskellige faglige profiler inden for strategi for grøn omstilling, forretningsudvikling, servicedesign, kollaborativ økonomi, grønne teknologier, branding og kommunikation. Innovationsnetværkene Service Platform og Lifestyle and Design Cluster, m.fl. står bag udviklingsprojektet Bæredygtig Business.

Jeg er uddannet teknologisk socio-økonomisk miljøplanlægger (cand. techn. soc., RUC 1988), med basisårene fra Ingeniør Akademiet- Kemi og geologi fra Københavns Universitet.

  • Tværfagligt udviklingsforløb BÆREDYGTIG BUSINESS, 2016 
  • Certificeret projektleder PRINCE2, 2014/15
  • Auditor efter Nordisk Miljømærknings auditorsystem
  • Arbejdsmiljøuddannelsen, Koordinator (byggeri og anlæg)

Se mere på min LinkedIn profil